Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Τα λόγια της Σιωπής


Ντοκιμαντέρ της ΛΟΥΚΙΑΣ ΡΙΚΑΚΗ για την ελληνική νοηματική γλώσσα. Μέσα από τις προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων με προβλήματα ακοής καταγράφεται η πραγματικότητα της κοινότητας των κωφών στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Άνθρωποι με προβλήματα ακοής αλλά και παιδιά κωφών γονέων διηγούνται τις καθημερινές τους εμπειρίες, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μεγαλώνοντας ανάμεσα στους δύο κόσμους-των κωφών και των ακουόντων-και μιλούν για τη σχέση τους με τον κόσμο των ακουόντων και την έκφραση μέσω της νοηματικής γλώσσας. Παρακολουθούμε στιγμές από την καθημερινότητα των ανθρώπων αυτών, στην οικογένεια, μαθήματα στο σχολείο, κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ταξίδια, και αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της νοηματικής γλώσσας ως μιας γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ κωφών και ακουόντων.Εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου